آگهی فروش املاک و مستغلات
 
عنوان:
بخش آگهی دهنده:
حوزه آگهی دهنده:
مزایده 11 قطعه مسکونی یا تجاری
حوزه آگهی دهنده:ادارات کل - اداره کل املاک و مستغلات
نوع بر گزاری:یک مرحله ای
تاریخ شروع:۱۳۹۸/۱۰/۲۱
تاریخ پایان:۱۳۹۸/۱۱/۰۳

اصلاحیه آگهی مزایده عمومی 21/9‏/98 - 23‏/9‏/98
حوزه آگهی دهنده:ادارات کل - اداره کل املاک و مستغلات
نوع بر گزاری:
تاریخ شروع:۱۳۹۸/۱۰/۰۳
تاریخ پایان:

آگهی مزایده عمومی 21/9‏/98 - 23‏/9‏/98
حوزه آگهی دهنده:ادارات کل - اداره کل املاک و مستغلات
نوع بر گزاری:
تاریخ شروع:۱۳۹۸/۱۰/۰۳
تاریخ پایان:

آگهی مزایده عمومی 98/11
حوزه آگهی دهنده:مدیریت ها - مدیریت بازاریابی و فروش
نوع بر گزاری:
تاریخ شروع:۱۳۹۸/۰۹/۱۹
تاریخ پایان:

آگهی مزایده عمومی 98/10
حوزه آگهی دهنده:مدیریت ها - مدیریت بازاریابی و فروش
نوع بر گزاری:
تاریخ شروع:۱۳۹۸/۰۸/۲۷
تاریخ پایان:

آگهی مزایده عمومی 98/09
حوزه آگهی دهنده:مدیریت ها - مدیریت بازاریابی و فروش
نوع بر گزاری:
تاریخ شروع:۱۳۹۸/۰۷/۲۹
تاریخ پایان:

آگهی مزایده عمومی 98/08
حوزه آگهی دهنده:مدیریت ها - مدیریت بازاریابی و فروش
نوع بر گزاری:
تاریخ شروع:۱۳۹۸/۰۷/۲۹
تاریخ پایان:

آگهی مزایده عمومی 98/07
حوزه آگهی دهنده:مدیریت ها - مدیریت بازاریابی و فروش
نوع بر گزاری:
تاریخ شروع:۱۳۹۸/۰۷/۰۹
تاریخ پایان:

آگهی مزایده عمومی 98/06
حوزه آگهی دهنده:مدیریت ها - مدیریت بازاریابی و فروش
نوع بر گزاری:
تاریخ شروع:۱۳۹۸/۰۶/۲۰
تاریخ پایان:
آگهی مزایده عمومی
نوبت اول: 23/5/98
حوزه آگهی دهنده:ادارات کل - اداره کل املاک و مستغلات
نوع بر گزاری:
تاریخ شروع:۱۳۹۸/۰۶/۰۴
تاریخ پایان:
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶