عالی  خوب  متوسط  ضعیف 
عالی  خوب  متوسط  ضعیف 
عالی  خوب  متوسط  ضعیف 
عالی  خوب  متوسط  ضعیف 
عالی  خوب  متوسط  ضعیف 
عالی  خوب  متوسط  ضعیف 
بیان دیدگاه و پیشنهادات
عملکرد کلی شهرداری شیراز را چگونه ارزیابی می کنیدعملکرد کلی شورای شهر شیراز را چگونه ارزیابی می کنیدوضعیت اطلاع رسانی در خصوص برگزاری مناقصات و مزایدات را چگونه ارزیابی می کنیدکیفیت اطلاعات ارایه شده در مورد قراردادهای مناقصات را چگونه ارزیابی می کنیدوضعیت کلی اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر را چگونه ارزیابی می کنید
کد امنیتی : (عدد زیر را وارد کنید.)  


در صورت تمایل می توانید دیدگاه و پیشنهادات خود را ارسال نمایید
تنوع و شرایط بسته های سرمایه گذاری را چگونه ارزیابی می کنید