بودجه و تفریغ بودجه مصوب شهرداری
    بودجه ۱۳۹۸     تفریغ بودجه ۱۳۹۷
تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
محتوای ارایه شده در سامانه شفافیت را چگونه ارزیابی می کنید؟