اسناد قرارداد فروش املاک

 
15 قطعه زمین به آدرس : شهرک گلستان - زمینهای تفکیکی گلستان کدهای نوسازی: 10-76-753-16 10-76-753-15 10-76-753-14 10-76-753-6 10-76-753-5 10-76-753-4 10-76-753-3 10-76-753-22 10-76-753-23 10-76-753-24 10-76-753-29 10-76-753-30 10-76-753-31 10-76-753-32 10-76-753-33
خریدار:قرارگاه سازندگی خاتم انبیاء
 مبلغ قرار داد:۱۰۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰
 پلاک ثبتی10/4500-10/4501-10/4502-10/4510-10/4511-10/4512-10/4513-10/4529-10/4528-10/4527-10/4522-10/4521-10/4520-10/4519-10/4518
 مساحت (متر مربع):675
 کاربری :تجاری
 روش فروش :واگذاری ماده 31
 مستند تهاتر یا ترک تشریفات(صورتجلسه کمیسیون معاملات) :۱۴۰۰/۰۶/۲۹-دریافت فایل
 
سه قطعه زمین - به آدرس : پل فسا - جنب پلیس راه - زمینهای تفکیکی الیاف 7-73-784-17 7-73-784-24 7-73-784-19
خریدار:قرارگاه سازندگی خاتم انبیاء
 مبلغ قرار داد:۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 پلاک ثبتی2151/1501-2151/1502-2151/1503
 مساحت (متر مربع):600
 کاربری :نمایشگاهی
 روش فروش :واگذاری ماده 31
 مستند تهاتر یا ترک تشریفات(صورتجلسه کمیسیون معاملات) :۱۴۰۰/۰۶/۲۹-دریافت فایل
 
8 قطعه زمین به آدرس دوکوهک - زمینهای تفکیکی رهپویان قائم 10-76-973-12 10-76-973-11 10-76-973-10 10-76-973-9 10-76-973-8 10-76-973-7 10-76-973-6 10-76-973-5
خریدار:قرارگاه سازندگی خاتم انبیاء
 مبلغ قرار داد:۸۵۰۸۸۰۰۰۰۰۰
 پلاک ثبتی9/1086
 مساحت (متر مربع):2014
 کاربری :مسکونی
 روش فروش :واگذاری ماده 31
 مستند تهاتر یا ترک تشریفات(صورتجلسه کمیسیون معاملات) :۱۴۰۰/۰۶/۲۹-دریافت فایل
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶