اسناد قراردادهای سرمایه گذاری

 نام پروژه: پروژه تجاری مسکونی صلح 1
ارزش کل :۴۸،۶۷۲،۵۶۲،۰۰۰
نام سرمایه گذار: داریوش غفاری
روش سرمایه گذاری:  
سهم سرمایه گذار: 29039500000
سهم شهرداری: 19633062000
مصوبه یا صورتجلسه مربوطه: دریافت فایل
نشانی پروژه: شیراز بلوار عدالت بلوار صلح نبش کوچه 28
مشخصات پروژه: این پروژه در زمینی به مساحت 313/8 متر مربع به روش سرمایه گذاری در طراحی و ساخت تا مرحله تکمیل و بهره برداری توسط سرمایه گذار اجرا می گردد.
 نام پروژه: ترامپولین پارک به روش B.O.T
ارزش کل :۱۹,۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰
نام سرمایه گذار: محسن عابدی
روش سرمایه گذاری: ساخت،تملک،بهره برداری B.O.T
سهم سرمایه گذار: B.O.T- بهره برداری در طول مدت قرارداد
سهم شهرداری: B.O.T-کل پروژه پس از پایان مدت قرارداد
مصوبه یا صورتجلسه مربوطه: دریافت فایل
نشانی پروژه: شیراز - بلوار حسینی الهاشمی - پارک کوهستانی 580 هکتاری دراک
مشخصات پروژه: این پروژه با زیربنای حدود 1000 متر مربع و به روش سرمایه گذاری طراحی -ساخت -تجهیز-بهره برداری و سپس انتقال به شهرداری شیراز اجرا می گردد.
 نام پروژه: احداث کافی شاپ پارک کوهستانی دراک
ارزش کل :۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
نام سرمایه گذار: سید پیمان موسوی
روش سرمایه گذاری: ساخت،بهره برداری،اجاره،واگذاری B.O.L.T
سهم سرمایه گذار: بهره برداری در طول مدت قرارداد
سهم شهرداری: دریافت اجاره در مدت قرارداد و تحویل آن بر اساس مفاد قرارداد
مصوبه یا صورتجلسه مربوطه: دریافت فایل
نشانی پروژه: شیراز-بلوار حسینی الهاشمی-پارک کوهستانی 580 هکتاری دراک
مشخصات پروژه: پروژه و زمین به مساحت 86 متر مربع به روش سرمایه گذاری B.O.L.T (طراحی-ساخت-دکوراسیون محوطه سازی و اجرای فضای سبز مربوطه ) توسط سرمایه گذار اجرا می شود و در طول مدت بهره برداری نیز به شهرداری اجاره پرداخت می نماید و در پایان مدت بهره برداری پروژه به شهرداری منتقل می شود.
 نام پروژه: کافه کتاب و کافی شاپ دانش آموز
ارزش کل :۶،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
نام سرمایه گذار: محمدرضا خورشیدی
روش سرمایه گذاری: ساخت،بهره برداری،اجاره،واگذاری B.O.L.T
سهم سرمایه گذار: BOLT بهره برداری در طول مدت قرارداد
سهم شهرداری: دریافت اجاره در مدت قرارداد
مصوبه یا صورتجلسه مربوطه: دریافت فایل
نشانی پروژه:شیراز- عرصه زیر پل شهدای محمودیه (قسمت جنوبی) واقع درخیابان دانش آموز
مشخصات پروژه: در زمینی به مساحت 1200 متر مربع و به روش سرمایه گذاری BOLT ( ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره و انتقال) توسط سرمایه گذار اجرا می شود.
 نام پروژه: پروژه مسکونی زمرد
ارزش کل :۲۶۳/۶۳۲/۴۲۳/۵۶۱
نام سرمایه گذار: داریوش غفاری
روش سرمایه گذاری:  
سهم سرمایه گذار: 53/39 درصد
سهم شهرداری: 46/61 درصد
مصوبه یا صورتجلسه مربوطه: دریافت فایل
نشانی پروژه:میدان بسیج کوچه 40
مشخصات پروژه: این پروژه در زمینی به مساحت 982 متر مربع به روش سرمایه گذاری مشارکت مدنی با زیر بنای 3735 متر مربع بت کاربری مسکونی توسط سرمایه گذار اجرا میگردد
 نام پروژه: مجتمع مسکونی تجاری گلستان
ارزش کل :۱/۳۳۳/۵۵۳/۷۶۰/۰۰۰ ریال
نام سرمایه گذار: قرارگاه مسکن کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
روش سرمایه گذاری:  
سهم سرمایه گذار: 67/736 درصد
سهم شهرداری: 32/264 رصد
مصوبه یا صورتجلسه مربوطه: دریافت فایل
نشانی پروژه: شهرک گلستان بلوار دانشگاه پیام نور
مشخصات پروژه: این مجتمع در زمینی با مساحت تقریبی 1155 متر مربع وزیر بنای تقریبی 42 هزار متر مربع توسط سرمایه گذار اجرا خواهد شد.
 نام پروژه: پارک آبی سر پوشیده بزرگ شیراز
ارزش کل :۴ هزار میلیارد ریال
نام سرمایه گذار: شرکت مهندسی و ساختمانی شمس عمران
روش سرمایه گذاری:  
سهم سرمایه گذار:
سهم شهرداری:
مصوبه یا صورتجلسه مربوطه: دریافت فایل
نشانی پروژه: بلوار حسینی الهاشمی اراضی 57 هکتاری پارک وحدت
مشخصات پروژه: این پروژه در مساحتی به متراژ 34/580 متر و زیر بنایی بالغ بر 35/000 متر توسط سرمایه گذار انجام میگردد
 نام پروژه: طراحی و ساخت تا مرحله بهره برداری مجتمع پارکنیگ طبقاتی ، تجا
ارزش کل :۲۶۱،۶۸۷،۵۴۰،۰۰۰
نام سرمایه گذار: شرکت عدالت افرینان آیریک
روش سرمایه گذاری: تهاتر
سهم سرمایه گذار: .
سهم شهرداری: .
مصوبه یا صورتجلسه مربوطه: دریافت فایل
نشانی پروژه: شیراز. بلوار شهید چمران. مقابل بیمارستان حافظ
مشخصات پروژه: پارکینگ طبقاتی با زیربنای تقریبی 14325متر مربع و واحدهای تجاری -اداری و غیره با زیر بنای تقریبی 6712متر مربع توسط سرمایه گذار اجرا میگردد.
 نام پروژه: طراحی و احداث تا مرحله بهره برداری مجتمع پارکینگ طبقاتیی،
ارزش کل :۱،۲۲۷،۹۳۶،۱۰۰،۰۰۰
نام سرمایه گذار: عدالت آفرینان آیریک
روش سرمایه گذاری: تهاتر
سهم سرمایه گذار: .
سهم شهرداری: .
مصوبه یا صورتجلسه مربوطه: دریافت فایل
نشانی پروژه: شیراز. ترمینال کاراندیش (ضلع جنوب شرقی)
مشخصات پروژه: پارکینگ طبقاتی با زیربنای تقریبی 40145متر مربع و واحدهای تجاری اداری و ....با زیربنای تقریبی 48040 متر مربع توسط سرمایه گذار اجرا می گردد.
 نام پروژه: طراحی و احداث مجتمع فردوس شهید دوران
ارزش کل :۲،۱۳۶،۷۲۵،۰۰۰،۰۰۰
نام سرمایه گذار: شرکت بتن ساز تربت
روش سرمایه گذاری:  
سهم سرمایه گذار: 80.5
سهم شهرداری: 19.5درصد
مصوبه یا صورتجلسه مربوطه: دریافت فایل
نشانی پروژه: شیراز. خیابان شهید دوران. جنب شرکت ایران پرتو
مشخصات پروژه: این پروژه در زمینی به مساحت 41171متر مربع به روش سرمایه گذاری در طراحی و ساخت تا مرحله بهره برداری توسط سرمایه گذار اجرا میگردد
 نام پروژه: فروش زمین جهت احداث پروژه هتل نیایش
ارزش کل :۸۵۰،۰۵۵،۹۴۵،۰۰۰
نام سرمایه گذار: علی اکبر فروزش
روش سرمایه گذاری:  
سهم سرمایه گذار: .
سهم شهرداری: .
مصوبه یا صورتجلسه مربوطه: دریافت فایل
نشانی پروژه: شیراز، بلوار شهید جمران، نبش بلوار نیایش
مشخصات پروژه: زمینی به مساحت 11189 متر مربع واگذار گردید.
 نام پروژه: طراحی و ساخت تا مرحله بهره برداری مجتمع مسکونی احمدآباد
ارزش کل :۷۲،۸۷۵،۹۷۴،۰۰۰
نام سرمایه گذار: محمد صفرزاده
روش سرمایه گذاری:  
سهم سرمایه گذار: 68.75
سهم شهرداری: 31.25
مصوبه یا صورتجلسه مربوطه: دریافت فایل
نشانی پروژه: شیراز. بلوار امیرکبیر. میدان احمدآباد. خیابان رشد. نبش کوچه پنج
مشخصات پروژه: این پروژه در زمینی به مساحت 1094.5متر مربع به روش سرمایه گذاری در طراحی و ساخت با مرحله ی بهره برداری توسط سرمایه گذار اجرا می گردد.
 نام پروژه: طراحی و ساخت تا مرحله بهره برداری پروژه مجتمع تجاری اداری ست
ارزش کل :۱،۲۳۲،۴۳۷،۲۵۰،۰۰۰
نام سرمایه گذار: سید ماشاالله مصاحب و بیژن نیک سرشت
روش سرمایه گذاری:  
سهم سرمایه گذار: 44%
سهم شهرداری: 55%
مصوبه یا صورتجلسه مربوطه: دریافت فایل
نشانی پروژه: بشیراز. لوار ستارخان، نبش کوچه 22
مشخصات پروژه: این پروژه در زمینی به مساحت 4921متر مربع به روش سرمایه گذرای در طراحی و ساخت تا مرحله ی بهره برداری توسط سرمایه گذار اجرا میگردد.
 نام پروژه: طراحی و ساخت تا مرحله بهره برداری پروژه تجاری مسکونی فرهنگی
ارزش کل :۵۹،۳۰۲،۰۷۳،۶۸۰
نام سرمایه گذار: محمد صفرزاده
روش سرمایه گذاری:  
سهم سرمایه گذار: 65.74%
سهم شهرداری: 34.26%
مصوبه یا صورتجلسه مربوطه: دریافت فایل
نشانی پروژه: شیراز. شهرک فرهنگیان. خیابان آرامش. حد فاصل کوچه سه و پنج
مشخصات پروژه: این پروژه در زمینی به مساحت 1196 متر مربع به روش سرمایه گذاری در طراحی و ساخت تا مرحله اتمام توسط سرمایه گذار اجرا می گردد.
 نام پروژه: طراحی و ساخت تا مرحله بهره برداری مجتمع پارگینگ طبقاتی، تجار
ارزش کل :۲۲۸،۲۲۶،۳۶۰،۰۰۰
نام سرمایه گذار: عدالت آفرینان آیریک
روش سرمایه گذاری: تهاتر
سهم سرمایه گذار: .
سهم شهرداری: .
مصوبه یا صورتجلسه مربوطه: دریافت فایل
نشانی پروژه: شیراز، میدان غدیر
مشخصات پروژه: پارکینگ طبقاتی با زیر بنای تقریبی 11030متر مربع و واحدهای تجاری و .... با زیربنای تقریبی 6748 متر مربع توسط سرمایه گذار اجرا می گردد.