اطلاعات کارکنان شهرداری

نام:
نام خانوادگی:
شغل مورد تصدی:
محل خدمت:
ردیف
نام
نام خانوادگی
محل خدمت
شغل مورد تصدی
۱
محمدهادی
اب روشن
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
برقکار
۲
آرش
اسلامجو
سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی
آتش نشان
۳
غلامرضا
اقتدار
سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی
مسوول فرهنگسرا
۴
محمدمهدی
برزین
شورای اسلامی شهر
دبیر کمیسیون فرهنگی
۵
فرهنگ
توکلی
حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک
ارماتور بند
۶
جابر
حسینی سارانی
اداره کل املاک و مستغلات
بایگان
۷
ژاله
رزمجویی
اداره کل سرمایه انسانی
کارشناس بهداشت (HSE)
۸
سمیه
ساریخانی
شهرداری منطقه یک
کارشناس معماری
۹
روح اله
عباسی کشکولی
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
کاردان نقشه برداری
۱۰
محمد
گل کاری
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
کاردان عمران
۱۱
امین
میناتور
شهرداری منطقه تاریخی وفرهنگی
کارگر امور شهر
۱۲
مسعود
مینایی
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری
کارشناس عمران
۱۳
سیدعلی
مینوئی مظلوم
سازمان حمل و نقل ریلی
جمع دار اموال
۱۴
علیرضا
میهن دوست
سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی
سرایدار
۱۵
مریم
ناجی
شهرداری منطقه ده
کارشناس مالی
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶