اسناد قرارداد فروش املاک

 
فارس شیراز بلوار پروین اعتصامی مجتمع شهروند به کد نوسازی 107-64-71-11
خریدار:جناب آقای غلامعباس صلاحی
 مبلغ قرار داد:۳۳۴۸۰۰۰۰۰۰
 پلاک ثبتی2069/72
 مساحت (متر مربع):20
 کاربری :تجاری
 روش فروش :مزایده عمومی
 مستند تهاتر یا ترک تشریفات(صورتجلسه کمیسیون معاملات) :۱۳۹۸/۱۲/۰۸-دریافت فایل
 
فارس شیراز بلوار فرصت شیرازی خیابان مطهر به کد نوسازی 136-50-72-7
خریدار:جناب آقای سید مرتضی نمازی
 مبلغ قرار داد:۵۶۱۱۰۰۰۰۰۰
 پلاک ثبتی2069/59
 مساحت (متر مربع):273
 کاربری :مسکونی
 روش فروش :مزایده عمومی
 مستند تهاتر یا ترک تشریفات(صورتجلسه کمیسیون معاملات) :۱۳۹۸/۱۲/۰۸-دریافت فایل
 
فارس شیراز خیابان مشیر شرقی مجتمع سرای نور - زیر زمین به کد نوسازی 1-47-31-2
خریدار:جناب آقای علیرضا قوی پنجه فرد شیرازی
 مبلغ قرار داد:۵۱۱۰۰۰۰۰۰۰
 پلاک ثبتی1429
 مساحت (متر مربع):35
 کاربری :تجاری
 روش فروش :مزایده عمومی
 مستند تهاتر یا ترک تشریفات(صورتجلسه کمیسیون معاملات) :۱۳۹۸/۱۲/۰۸-دریافت فایل
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶