پروژه های عمرانی

عنوان پروژه:
مبلغ قرارداد از(ریال) :
مبلغ قرارداد تا(ریال) :
کارفرما:
نام کارفرما:
نشانی پروژه:
درصد پیشرفت از:
درصد پیشرفت تا:
پیمانکار:
شروع قرارداد از تاریخ:
//
(روز/ماه/سال)
شروع قرار داد تا تاریخ:
//
(روز/ماه/سال)
مشاور:
 پروژه: عملیات اجرای سیستم روشنایی پارک نماز 2
پیمانکار :شرکت دانش و پژوهش مینوسا
کارفرما :مناطق-منطقه یازده
مبلغ اولیه قرارداد(ریال): 12152906433
نشانی: پارک نماز فاز 2
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
پیشرفت :%75
ناظر : مهندس میری
مشاور :
دلایل تاخیر :
 پروژه: عملیات اجرای دیوارگذاری ضلع شمال شرقی بوستان سایه در حاشیه ر
پیمانکار :شرکت رهام پارس شایان
کارفرما :مناطق-منطقه یازده
مبلغ اولیه قرارداد(ریال): 9985000000
نشانی: بلوار رسول اعظم ، بوستان سایه
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
پیشرفت :%35
ناظر : مهندس میری
مشاور :
دلایل تاخیر :
 پروژه: اجرای طرح آبخیزداری ارتفاعات شمال شرقی بوستان سایه
پیمانکار :شرکت رهام پارس شایان
کارفرما :مناطق-منطقه یازده
مبلغ اولیه قرارداد(ریال): 3273158435
نشانی: بلوار رسول اعظم ، بوستان سایه
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
پیشرفت :%45
ناظر : مهندس میری
مشاور :
دلایل تاخیر :
 پروژه: اجرای لکه گیری اسفالت معابر بلوار رحمت نواب قائم 45 متری دول
پیمانکار :شرکت بردین راه اجاق
کارفرما :مناطق-منطقه پنج
مبلغ اولیه قرارداد(ریال): 13503180917
نشانی: بلوار رحمت نواب قائم 45 متری دولت و سپاه لاله ابوذر....
تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
تاریخ پایان :
پیشرفت :%3
ناظر : محمد رضا فلامرزی
مشاور :
دلایل تاخیر :
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶