پروژه های عمرانی

عنوان پروژه:
مبلغ قرارداد از(ریال) :
مبلغ قرارداد تا(ریال) :
کارفرما:
نام کارفرما:
نشانی پروژه:
درصد پیشرفت از:
درصد پیشرفت تا:
پیمانکار:
شروع قرارداد از تاریخ:
//
(روز/ماه/سال)
شروع قرار داد تا تاریخ:
//
(روز/ماه/سال)
مشاور:
 پروژه: محوطه سازی بازارچه پیمان
پیمانکار :انبوه سازان آتیه گستر آبادیس
کارفرما :مناطق-منطقه دو
مبلغ اولیه قرارداد(ریال): 0
نشانی: بالاتر از چهارراه مقر
تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
تاریخ پایان :
پیشرفت :%60
ناظر : مهندس احمدی
مشاور :ندارد
دلایل تاخیر :
 پروژه: عملیات روکش آسفالت (نهضت آسفالت)
پیمانکار :شرکت عرصه گستران چهارمور
کارفرما :مناطق-منطقه پنج
مبلغ اولیه قرارداد(ریال): 2070608264
نشانی: سطح مناطق شهرداری منطقه 5
تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
تاریخ پایان :
پیشرفت :%25
ناظر : محمد رضا فلامرزی
مشاور :
دلایل تاخیر :
 پروژه: احداث پیاده روسازی بلوار رحمت حدفاصل خیابان امام حسین (ع) تا
پیمانکار :شرکت رهاب سازه فارس
کارفرما :مناطق-منطقه پنج
مبلغ اولیه قرارداد(ریال): 3213839747
نشانی: بلوار رحمت حدفاصل خیابان امام حسین (ع) تا شهرداری منطقه 5
تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
تاریخ پایان :
پیشرفت :%2
ناظر : محمود محمدی
مشاور :
دلایل تاخیر :
 پروژه: احداث سکوی فلزی بر روی لاکون شیرابه و فنس کشی اطراف آن
پیمانکار :شرکت فولاد گستر مهر افلاک
کارفرما :سازمانها-سازمان مدیریت پسماند
مبلغ اولیه قرارداد(ریال): 1982838651
نشانی: سایت دفن بهداشتی مهندسی برمشور
تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
پیشرفت :%0
ناظر : واحد عمران سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز
مشاور :
دلایل تاخیر : در مرحله تجهیز کارگاه
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶