آگهی مناقصات , مزایدات و استعلام

عنوان آگهی:
حوزه آگهی دهنده:
نام حوزه آگهی دهنده :
تاریخ شروع دریافت اسناد
تاریخ شروع دریافت اسناد :
//
(روز/ماه/سال)
تاریخ پایان دریافت اسناد :
//
(روز/ماه/سال)
شماره ثبت:
تاریخ پایان دریافت اسناد
نوع آگهی: همه مزایده حراج حضوری مناقصه استعلام
#KEY92#
تاریخ جاری //
آگهی حراج حضوری غرفه صنایع دستی جنب رختشویخانه
حوزه آگهی دهنده: سازمانها-سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
شماره ثبت:d4917533
تاریخ آغاز : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
نوع آگهی: حراج حضوری
آگهی حراج حضوری
حوزه آگهی دهنده: سازمانها-سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
شماره ثبت:a6126281
تاریخ آغاز : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
نوع آگهی: حراج حضوری
مناقصه آذین بندی خیابان قصردشت
حوزه آگهی دهنده: سازمانها-سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری
شماره ثبت:h6626424
تاریخ آغاز : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
نوع آگهی: مناقصه
شهرداری منطقه دو شیراز در نظر دارد عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز F
حوزه آگهی دهنده: مناطق-منطقه دو
شماره ثبت:e7930837
تاریخ آغاز : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
نوع آگهی: مناقصه
شهرداری شیراز در نظر دارد اجاره محل ذیل واقع در پارک لاله
حوزه آگهی دهنده: مناطق-منطقه دو
شماره ثبت:h298819
تاریخ آغاز : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
نوع آگهی: مناقصه
خرید کفپوش گرانولی با ضخامت 50 و 70 میل پایه دار مورد نیاز منطقه
حوزه آگهی دهنده: مناطق-منطقه سه
شماره ثبت:b8935153
تاریخ آغاز : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
تاریخ پایان : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
نوع آگهی: استعلام
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶