اسناد قرارداد فروش املاک

 
فارس شیراز بلوار پروین اعتصامی مجتمع شهروند
خریدار:آقای شهباز حاجی زاده
 مبلغ قرار داد:۵۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰
 پلاک ثبتی2069/72
 مساحت (متر مربع):757
 کاربری :تجاری
 روش فروش :مزایده عمومی
 مستند تهاتر یا ترک تشریفات(صورتجلسه کمیسیون معاملات) :۱۳۹۹/۰۵/۱۴-دریافت فایل
 
فارس شیراز معالی اباد خیابان پزشکان کچه دو ساختمان ساینا
خریدار:آقای نژاد شیرازی
 مبلغ قرار داد:۸۱۵۵۰۰۰۰۰۰۰
 پلاک ثبتی21438-21442-21434-21430
 مساحت (متر مربع):646
 کاربری :مسکونی
 روش فروش :مزایده عمومی
 مستند تهاتر یا ترک تشریفات(صورتجلسه کمیسیون معاملات) :۱۳۹۹/۰۵/۱۴-دریافت فایل
 
فارس شیراز پلیس راه پل فسا اراضی خرمشکوه
خریدار:شرک آبگران پارس
 مبلغ قرار داد:۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 پلاک ثبتی2151/1516-268
 مساحت (متر مربع):2100
 کاربری :نمایشگاهی
 روش فروش :مزایده عمومی
 مستند تهاتر یا ترک تشریفات(صورتجلسه کمیسیون معاملات) :۱۳۹۹/۰۵/۱۴-دریافت فایل
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶