اسناد قراردادهای سرمایه گذاری

 نام پروژه: پروژه تجاری مسکونی صلح 1
ارزش کل :۴۸،۶۷۲،۵۶۲،۰۰۰
نام سرمایه گذار: داریوش غفاری
روش سرمایه گذاری:  
سهم سرمایه گذار: 29039500000
سهم شهرداری: 19633062000
مصوبه یا صورتجلسه مربوطه: دریافت فایل
نشانی پروژه: شیراز بلوار عدالت بلوار صلح نبش کوچه 28
مشخصات پروژه: این پروژه در زمینی به مساحت 313/8 متر مربع به روش سرمایه گذاری در طراحی و ساخت تا مرحله تکمیل و بهره برداری توسط سرمایه گذار اجرا می گردد.
 نام پروژه: ترامپولین پارک به روش B.O.T
ارزش کل :۱۹,۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰
نام سرمایه گذار: محسن عابدی
روش سرمایه گذاری: ساخت،تملک،بهره برداری B.O.T
سهم سرمایه گذار: B.O.T- بهره برداری در طول مدت قرارداد
سهم شهرداری: B.O.T-کل پروژه پس از پایان مدت قرارداد
مصوبه یا صورتجلسه مربوطه: دریافت فایل
نشانی پروژه: شیراز - بلوار حسینی الهاشمی - پارک کوهستانی 580 هکتاری دراک
مشخصات پروژه: این پروژه با زیربنای حدود 1000 متر مربع و به روش سرمایه گذاری طراحی -ساخت -تجهیز-بهره برداری و سپس انتقال به شهرداری شیراز اجرا می گردد.
 نام پروژه: احداث کافی شاپ پارک کوهستانی دراک
ارزش کل :۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
نام سرمایه گذار: سید پیمان موسوی
روش سرمایه گذاری: ساخت،بهره برداری،اجاره،واگذاری B.O.L.T
سهم سرمایه گذار: بهره برداری در طول مدت قرارداد
سهم شهرداری: دریافت اجاره در مدت قرارداد و تحویل آن بر اساس مفاد قرارداد
مصوبه یا صورتجلسه مربوطه: دریافت فایل
نشانی پروژه: شیراز-بلوار حسینی الهاشمی-پارک کوهستانی 580 هکتاری دراک
مشخصات پروژه: پروژه و زمین به مساحت 86 متر مربع به روش سرمایه گذاری B.O.L.T (طراحی-ساخت-دکوراسیون محوطه سازی و اجرای فضای سبز مربوطه ) توسط سرمایه گذار اجرا می شود و در طول مدت بهره برداری نیز به شهرداری اجاره پرداخت می نماید و در پایان مدت بهره برداری پروژه به شهرداری منتقل می شود.
 نام پروژه: کافه کتاب و کافی شاپ دانش آموز
ارزش کل :۶،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
نام سرمایه گذار: محمدرضا خورشیدی
روش سرمایه گذاری: ساخت،بهره برداری،اجاره،واگذاری B.O.L.T
سهم سرمایه گذار: BOLT بهره برداری در طول مدت قرارداد
سهم شهرداری: دریافت اجاره در مدت قرارداد
مصوبه یا صورتجلسه مربوطه: دریافت فایل
نشانی پروژه:شیراز- عرصه زیر پل شهدای محمودیه (قسمت جنوبی) واقع درخیابان دانش آموز
مشخصات پروژه: در زمینی به مساحت 1200 متر مربع و به روش سرمایه گذاری BOLT ( ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره و انتقال) توسط سرمایه گذار اجرا می شود.