مجتمع ایستگاهی بازار ملل(مدرس)

مساحت عرصه: 21513 متر مربع
کاربری: فرهنگی، تجاری، ورزشی، نمایشگاهی،مذهبی، پذیرایی و پارکینگ
 زیربنا: 65760 مترمربع
آدرس: منطقه دو شهرداری شیراز و در بلوار مدرس محل کنونی ترمینال مدرس (کاوه)


منبع : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی
تعداد بازدیدها : ۸۴۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

تمام حقوق قانونی این سامانه متعلق به شهرداری شیراز می باشد.
طراحی و اجرا - سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز