آگهی مزایده عمومی

بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر

~~سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری شیراز در نظر دارد بهره برداری از تعدادی غرف واقع در سطح شهر با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.  لذا از اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده از تاریخ 17/05/97 تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 29/05/97  به محل دبیرخانه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری شیرازواقع در میدان ولی عصر(عج)– بلوار پیرنیا- خیابان مثنوی – کوچه یک(پشت درمانگاه نادرکاظمی)- انتهای ده متری قدس مراجعه و در صورت نیاز با شماره تلفن 37250754-071 داخلی 229 – 227  واحد مالی (مزایده و مناقصه)تماس حاصل فرمایید و یا به سایت سازمان به آدرس      https://organizing.shiraz.ir مراجعه نمایید.

جهت دریافت  متن آگهی بر روی پیوست کلیک  نمایید .

فایل پیوست (1)

منبع : سازمان ساماندهی مشاعل شهری و فراورده های کشاورزی
تعداد بازدیدها : ۵۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است