آگهی هسایده عووهی

بهره برداری از غرفه سوپر مارکت واقع در بلوار آفرینش بازارچه آفرینش

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری شیراز در نظر دارد بهره برداری از غرفه سوپر مارکت واقع در بلوار آفرینش بازارچه آفرینش با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.  لذا از اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید به منظور کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده از تاریخ 18/05/97 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 30/05/97  به محل دبیرخانه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری شیرازواقع در میدان ولی عصر(عج)– بلوار پیرنیا- خیابان مثنوی – کوچه یک(پشت درمانگاه نادرکاظمی)- انتهای ده متری قدس مراجعه و در صورت نیاز با شماره تلفن 37250754-071 داخلی 229 – 227  واحد مالی (مزایده و مناقصه)تماس حاصل فرمایید و یا به سایت سازمان به آدرس      https://organizing.shiraz.ir مراجعه نمایید.

جهت دریافت فایل اگهی از قسمت پیوست فایل را دانلود کنید

فایل پیوست (1)

منبع : سازمان ساماندهی مشاعل شهری و فراورده های کشاورزی
تعداد بازدیدها : ۶۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
آگهی تجدید مزایده عمومی
نظری ارسال نشده است