مناقصه

اجرای عملیات نورپردازی تقاطع غیر همسطح معلم

برای مشاهده متن آگهی فایل پیوست را دریافت کنید

فایل پیوست (1)

منبع : سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری
تعداد بازدیدها : ۸۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است