جابجایی و قطع درختان مورد مسیر تقاطعات در حال احداث


منبع : معاونت فنی و عمران
تعداد بازدیدها : ۱۰۵
مطالب مرتبط با این موضوع :