مناقصه

اجرای عملیات پلاک کوبی و شناسنامه دار کردن درختان محدوده منطقه یک و سطح شهر

برای مشاهده متن آگهی فایل پیوست را دریافت کنید

فایل پیوست (1)

منبع : سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری
تعداد بازدیدها : ۹۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است